Бажова 4 № 1 от 15.01.2018 на сумму 6812 (двор освещ).pdfБажова 4 № 2 от 19.02.2018 на сумму 2568,62 (елка).pdfБажова 4 № 3 от 21.03.2018 на сумму 2210 ( ремонт канализ).pdfБажова 4 № 004-1 от 20.01.2018 на сумму 12546,77.pdfБажова 4 № 004-2 от 20.02.2018 на сумму 11892,75.pdfБажова 4 № 004-3 от 29.03.2018 на сумму 12169,74.pdfБажова 4 № 004-4 от 25.04.2018 на сумму 12109,99.pdfБажова 4 № 004-5 от 25.05.2018 на сумму 12241,67.pdfБажова 4 № 004-6 от 27.06.2018 на сумму 12661,97.pdfБажова 4 № 004-7 от 26.07.2018 на сумму 13117,61.pdfБажова 4 № 004-8 от 30.08.2018 на сумму 13117,61.pdfБажова 4 № 004-9 от 27.09.2018 на сумму 13117,61.pdfБажова 4 № 004-10 от 30.10.2018 на сумму 16931,67.pdfБажова 4 № 004-11 от 04.11.2018 на сумму 13117,61.pdfБажова 4 № 004-12 от 24.12.2018 на сумму 14697,30.pdfБажова 4 № 4 от 15.03.2018 на сумму 3305 (проч канализ).pdfБажова 4 № 5 от 19.03.2018 на сумму 5309 (эл работы).pdfБажова 4 № 6 от 20.06.2018 на сумму 3297 (проч канализ).pdfБажова 4 № 7 от 21.10.2018 на сумму 4756 (ремонт канализ).pdfБажова 4 № 8 от 22.10.2018 на сумму 7637 (двор освещ).pdfБажова 4 № 9 от 12.12.2018 на сумму 3294 (ремонт канализ).pdf