8 Марта д. 26 от 02.04.2018,21.09.2018.pdf

8 Марта д. 47 от 02.04.2018,21.09.2018.pdf

8 Марта д. 49 от 02.04.2018,21.09.2018.pdf

8 Марта д. 51 от 02.04.2018,21.09.2018.pdf

8 Марта д. 53 от 02.04.2018,21.09.2018.pdf

8 Марта д. 55 от 02.04.2018,21.09.2018.pdf

8 Марта д. 57 от 02.04.2018,21.09.2018.pdf

Железнодорожный д. 1 от 02.04.2018,18.09.2018.pdf

Железнодорожный д. 2 от 02.04.2018,18.09.2018.pdf

Железнодорожный д. 3 от 02.04.2018,18.09.2018.pdf

Железнодорожный д. 4 от 02.04.2018,18.09.2018.pdf

Заводской д. 2 от 02.04.2018,09.09.2018.pdf

Заводской д. 4 от 02.04.2018,09.09.2018.pdf

Заводской д. 6 от 02.04.2018,09.09.2018.pdf

Заводской д. 8 от 02.04.2018,09.09.2018.pdf

Заводской д. 10 от 26.03.2018,09.09.2018.pdf

Бажова 1 от 02.04.2018,10.09.2018.pdf

Бажова 2 от 02.04.2018, 10.09.2018.pdf

Бажова 3 от 02.04.2018,10.09.2018.pdf

Бажова 4 от 02.04.2018,10.09.2018 (2).pdf

Бажова 5 от 02.04.2018,10.09.2018.pdf

Бажова 6 от 02.04.2018,10.09.2018 (2).pdf

Бажова 7 от 02.04.2018, 10.09.2018.pdf

Бажова 9 от 02.04.2018,10.09.2018.pdf

Бажова 11 от 02.04.2018,10.09.2018.pdf

Гагарина д. 2 от 04.04.2018,21.09.2018.pdf

Гагарина д. 3 от 27.03.2018,21.09.2018.pdf

Гагарина д. 5 от 27.03.2018,21.09.2018 (2).pdf

Гагарина д. 7 от 27.03.2018,21.09.2018.pdf

Гайдара д. 1 от 03.04.2018,10.09.2018.pdf

Гайдара д. 3 от 03.04.2018,10.09.2018.pdf

Гайдара д. 7 от 03.04.2018,10.09.2018.pdf

Гастелло д. 36 от 06.04.2018,13.09.2018.pdf

Гастелло д. 38 от 04.04.2018,13.09.2018.pdf

Горькогод. 2 от 02.04.2018,09.09.2018.pdf

Герцена 1 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 2 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 3 а от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 3 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 5 от 27.03.2018, 21.09.2018.pdf

Герцена 7 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 7 а от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 8 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 9 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 10 от 03.04.2018, 10.09.2018.pdf

Герцена 11 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 11 а от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 12 от 03.04.2018, 10.09.2018.pdf

Герцена 13 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 15 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Герцена 16 от 02.04.2018, 10.09.2018.pdf

Герцена 16 а от 02.04.2018, 10.09.2018.pdf

Герцена 17 от 27.03.2018, 18.09.2018.pdf

Курчатова 3 а от 26.03.2018,09.09.2018.pdf

Ленина 1 от 02.04.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 2 от 02.04.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 3 от 02.04.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 4 от 02.04.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 5 от 02.04.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 6 от 02.04.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 7 от 02.04.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 9 от 02.04.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 11 от 02.04.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 12 от 04.04.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 13 от 02.04.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 14 от 04.04.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 15 от 02.04.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 16 от 04.04.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 17 от 03.04.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 19 от 03.04.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 20 от 30.03.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 21 от 03.04.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 21 а от 03.04.2018,10.09.2018.pdf

Ленина 22 от 30.03.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 23 от 28.03.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 24 от 28.03.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 25 от 28.03.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 27 от 28.03.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 29 от 28.03.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 31 от 28.03.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 33 от 28.03.2018,11.09.2018.pdf

Ленина 35 от 28.03.2018,11.09.2018.pdf

Матросова 1 от 26.03.2018,13.09.2018.pdf

Матросова 3 от 27.03.2018,13.09.2018.pdf

Матросова 4 от 27.03.2018,13.09.2018.pdf

Матросова 5 от 27.03.2018,13.09.2018.pdf

Мира 1 от 02.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 2 от 02.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 3 от 02.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 5 от 02.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 6 от 02.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 7 от 02.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 8 от 02.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 9 от 19.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 10 от 19.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 11 от 17.04.2018,14.09.2018.pdf

Мира 12 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Мира 13 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Мира 14 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Мира 15 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Мира 16 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Мира 17 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Мира 19 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Победы д. 42 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Победы д. 46 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Победы д. 48 от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Победы д. 50от 19.04.2018,12.09.2018.pdf

Почтовая 2 от 02.04.2018,07.09.2018.pdf

Почтовая 11 а от 02.04.2018,07.09.2018.pdf

Почтовая 12 от 02.04.2018,07.09.2018.pdf

Почтовая 13 а от 02.04.2018,07.09.2018.pdf

Северная 42 от 27.03.2018,21.09.2018.pdf

Северная 44 от 27.03.2018,21.09.2018.pdf

Северная 46 от 27.03.2018,21.09.2018.pdf

Советская 1 б от 02.04.2018,07.09.2018.pdf

Советская 2 от 19.04.2018,07.09.2018.pdf

Советская 6 от 02.04.2018,07.09.2018.pdf

Титова 2 от 03.04.2018,12.09.2018.pdf

Титова 2 а от 03.04.2018,12.09.2018.pdf

Титова 3 от 03.04.2018,12.09.2018.pdf

Титова 5 от 28.03.2018,12.09.2018.pdf

Титова 6 от 28.03.2018,12.09.2018.pdf

Титова 7 от 28.03.2018,12.09.2018.pdf

Титова 9 от 28.03.2018,12.09.2018.pdf

Титова 10 от 03.04.2018,12.09.2018.pdf

Титова 11 от 28.03.2018,12.09.2018.pdf

Титова 13 от 28.03.2018,12.09.2018.pdf

Титова 15 от 28.03.2018,12.09.2018.pdf

Титова 15 а от 26.03.2018,12.09.2018.pdf

Титова 17 от 26.03.2018,13.09.2018.pdf

Титова 19 от 26.03.2018,13.09.2018.pdf

Титова 21 от 27.03.2018,13.09.2018.pdf

Фрунзе 29 от 27.03.2018,21.09.2018.pdf

Фрунзе 31 от 27.03.2018,21.09.2018.pdf

Фрунзе 33 от 27.03.2018,21.09.2018.pdf

Фрунзе 40 от 27.03.2018,21.09.2018.pdf

Чайковского 1 от 19.04.2018,05.09.2018.pdf

Чайковского 2 от 19.04.2018,05.09.2018.pdf

Чайковского 3 от 19.04.2018,05.09.2018.pdf

Чайковского 4 от 19.04.2018,05.09.2018.pdf

Чайковского 6 от 19.04.2018,05.09.2018.pdf

Чайковского 7 от 19.04.2018,05.09.2018.pdf

Чайковского 9 от 19.04.2018,05.09.2018.pdf

Чайковского 20 от 05.04.2018,13.09.2018.pdf

Чайковского 20 а от 05.04.2018,13.09.2018.pdf

Чайковского 22 от 05.04.2018,13.09.2018.pdf

Чайковского 26 от 05.04.2018,13.09.2018.pdf

Чкалова 9 от 19.04.2018,03.09.2018.pdf

Чкалова 11 от 19.04.2018,03.09.2018.pdf

Чкалова 12 от 02.04.2018,13.09.2018.pdf

Чкалова 13 от 19.04.2018,03.09.2018.pdf

Чкалова 14 от 02.04.2018,13.09.2018.pdf

Чкалова 15 от 19.04.2018,03.09.2018.pdf

Чкалова 16 от 02.04.2018,13.09.2018.pdf

Чкалова 17 от 19.04.2018,03.09.2018.pdf

Чкалова 19 от 19.04.2018,03.09.2018.pdf

Чкалова 23 от 19.04.2018,03.09.2018.pdf

Шахтера д. 13 от 19.04.2018,02.09.2018.pdf

Шахтера д. 15 от 19.04.2018,02.09.2018.pdf

Шахтера д. 24 от 19.04.2018,02.09.2018.pdf

Шахтера д. 26 от 19.04.2018,02.09.2018.pdf

Шахтера д. 28 от 26.03.2018,02.09.2018.pdf

Шахтера д. 30 от 26.03.2018,02.09.2018.pdf

Шахтера д. 181 от 06.04.2018,13.09.2018.pdf

Шахтера д. 181 а от 06.04.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 1 от 30.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 3 от 30.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 5 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 7 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 9 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 11 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 13 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 14 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 15 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 16 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 17 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 18 от 29.03.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 19 от 09.04.2018,13.09.2018.pdf

Энгельса 21 от 09.04.2018,13.09.2018.pdf